ลงทะเบียนขอใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 ข้อตกลงการใช้งาน

ผู้ใช้มีพันธะผูกพันที่ต้องรับผิดชอบต่อไฟล์ที่ที่อัพโหลดขึ้นมาบนเซิฟเวอร์ และต้องเป็นไปตามข้อตกลงด้านล่างดังนี้

 • ห้าม Upload File, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่
  • พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ ไปในทางเสื่อมเสียเป็นอันขาด
  • ส่อไปในทางลามก อนาจาร
  • อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นความผิดต่อความมั่นคงของประเทศ
  • อาจจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกของประชาชน
  • เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
  • เป็นการตัดต่อภาพบุคคล ที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลนั้น
  • ไฟล์อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลนั้น
  • ผิดกฎหมายทุกบทบัญญัติ รวมทั้ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
  • ละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึง เครื่องหมายการค้า ทุกชนิด
 • ระบบอัพโหลดไฟล์ส่วนบุคคล::มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไม่สนับสนุน หรือส่งเสริม หรือยินยอมให้นำบริการของ ระบบอัพโหลดไฟล์ส่วนบุคคล::มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาใช้ในการฝากข้อมูลตามข้อกำหนดข้างต้น
 • ระบบอัพโหลดไฟล์ส่วนบุคคล::มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ เกี่ยวกับไฟล์และข้อมูลที่ผู้ใช้บริการ Upload ขึ้นมา Philia เป็นเพียงผู้ให้บริการฝากไฟล์เพื่อให้ผู้ใช้แบ่งปันกันระหว่างญาติสนิทเท่านั้น
 • ระบบอัพโหลดไฟล์ส่วนบุคคล::มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอสงวนสิทธิ์ในการลบไฟล์ที่ผู้ใช้บริการ อัพโหลดขึ้นมา แต่ผิดเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นทุกกรณี
 • ระบบอัพโหลดไฟล์ส่วนบุคคล::มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการบันทึก IP Address ของท่านในการอัพโหลดไฟล์ ทุกครั้ง และสามารถนำมาใช้อ้างอิงภายหลังได้
 • ระบบอัพโหลดไฟล์ส่วนบุคคล::มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไม่รับรองความสมบูรณ์ของไฟล์และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น
 • หากไฟล์ที่ผู้ใช้อัพโหลดขึ้นมาในเซิฟเวอร์เป็นไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์ ทางผู้ใช้ต้องรับผิดชอบและสามารถยืนยันได้ว่าไฟล์ที่ท่านอัพโหลดขึ้นมานั้นท่านมีสิทธิใช้งานอย่างถูกต้อง และไม่นำลิงค์ไปเผยแพร่ต่อในสถานที่สาธาณะ หากเราได้รับแจ้งว่ามีการเผยแพร่ไฟล์ในสถานที่สาธาณะ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบไฟล์ดังกล่าวบนเซิฟเวอร์ ซึ่งอาจเป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานไฟล์ดังกล่าวได้

กรุณายอมรับข้อตกลงการใช้งานเพื่อขอลงทะเบียนใช้งาน

Design by Kimlabs. Modified by SNRU. | ระบบจัดการไฟล์ส่วนบุคคล::มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร